Projekt wdrożenia innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się zagospodarowaniem odpadów.

DZIAŁANIE ZREALIZOWANE DZIĘKI WSPÓŁFINANSOWANIU PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Beneficjent: Wastech recycling sp. z o.o.

Projekt: UDA-POIG.08.02.00-14-251/12-00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)